ریاضی.net

  • نام کاربری و رمز عبور باید متفاوت و دست کم ۸ حرف باشد.

  • اگر ایمیل دارید، همان را نام کاربری خود بگذارید. ایمیل در موارد ویژه‏ مانند فراموشی رمز، لازم است.

  • کپی کردنِ محتوای سایت، به هر نحو، حرام است.
    همچنین شما فقط خود مجاز به استفاده‌اید و به هیچ وجه نباید رمز عبور و نام کاربری خود را به دیگری بدهید.
    با توجه به زحمت بسیار زیادی که کشیده شده، و به جهت حفظ امانت و حقوق انسان‌ها، لطفا با رعایت این نکات، به تداوم کار سایت کمک کنید.